Långfredagens gudstjänst

fr 10.4 kl. 11.00 - 12.00
Sankt Mikaels kyrka

Långfredagens gudsjänst

Långfredagens gudstjänst firas i Finströms kyrka. 

I och med undantagstillstånd firas den endast med anställda men sänds live via Facebook och kyrkan hålls öppen kl. 12-14. Man kan då komma in, tända ljus och fira enskild andakt.