Kyrkorna öppna för enskild andakt, enskild nattvard eller samtal

sö 22.3 kl. 12.00 - 14.00
Sankt Görans Kyrka, Sankt Mikaels kyrka

Kyrkorna hålls öppna ett par timmar varje söndag

Kyrkorna hålls öppna för möjlighet till enskild andakt, enskild nattvar, ljuständning eller samtal med präst eller diakon.