Mässa på Hemgården

sö 8.3 kl. 13.30 - 14.30
Hemgården i Geta

Mässa på Hemgården i Geta

Andra söndagen i fastan - Bön och tro
Mässa på Hemgården

Medverkande:Jon Lindeman, Johanna Evenson.

Kollekt: Församlingsförbundet för arbeta bland barn