Mässa med sånger från Taizé

sö 1.3 kl. 19.00 - 20.00
Sankt Mikaels kyrka

Mässa med sånger från Taizé

Första söndagen i fastan - Jesus segrar över frestelserna
Mässa med sånger från Taizé

Medverkande: Alexandra Äng, Johanna Evenson.

Kollekt: Gemensamt Ansvar.