Högmässa

sö 23.2 kl. 11.00 – 12.00

Sankt Mikaels kyrka

Högmässa i Finströms kyrka

Fastlagssöndagen - Guds kärleks offerväg
Högmässa
Medverkande: Alexandra Äng, Johanna Evenson.

Kollekt: Kyrkans utlandshjälps katastroffond