Högmässa

sö 16.2 kl. 11.00 - kl. 12.00

Sankt Görans Kyrka

Högmässa i Geta kyrka

Sexagesima - Sådden av Guds ord
Högmässa

Medverkande: Jon Lindeman, Johanna Evenson.

Församlingens anställda sjunger.

Kollekt: För internettjänsten frågaprästen.fi.

Gudstjänsten bandas och sänds i Radio Vega.


Se också

sö 23.2 kl. 11.00 -12.00

Sankt Mikaels kyrka

Högmässa

Högmässa i Finströms kyrka
sö 1.3 kl. 11.00 -12.00

Sankt Görans Kyrka

Högmässa

Högmässa i Geta kyrka
sö 1.3 kl. 19.00 -20.00

Sankt Mikaels kyrka

Mässa med sånger från Taizé

Mässa med sånger från Taizé