Högmässa

sö 16.2 kl. 11.00 - sö 16.2 kl. 12.00
Sankt Görans Kyrka

Högmässa i Geta kyrka

Sexagesima - Sådden av Guds ord
Högmässa

Medverkande: Jon Lindeman, Johanna Evenson.

Församlingens anställda sjunger.

Kollekt: För internettjänsten frågaprästen.fi.

Gudstjänsten bandas och sänds i Radio Vega.