Mässa på Hemgården

sö 9.2 kl. 13.30 - sö 9.2 kl. 14.30
Hemgården, Geta

Mässa på Hemgården i Geta

Septuagesima - Den oförtjänta nåden
Mässa på Hemgården
Medverakden: Jon Lindeman, Maria Sjölund.

Kollekt: Insamlingen Gemensamt Ansvar.