Mässa med sånger från Taizé

sö 2.2 kl. 19.00 - 20.00
Sankt Mikaels kyrka

Mässa med sånger från Taizé

Kyndelsmässodagen

Kristus, utstrålningen av Guds härlighet

Mässa med sånger från Taizé.

Jon Lindeman, Johanna Evenson.

Kollekt: Insamlingen Gemensamt Ansvar