Kör för yngre barn (åk 1-2)

on 22.1 kl. 12.45 - 14.00
Mikaelsgården

Kör för yngre barn i Mikaelsgården

Kör för yngre barn, årskurs 1-2. Taxi direkt från skolan/eftis till Miklaelsgården och tillbaka till eftis efter verksamheten.

Församlingen bjuder på fika och taxi. 

Som ledare fungerar Johanna Evenson och Katrin Gwardak.