Högmässa

sö 5.1 kl. 11.00 - 12.00
Sankt Mikaels kyrka

Högmässa i Finströms kyrka

Andra söndagen efter jul

I Guds hus

Högmässa

Jon Lindeman, Josefin Sundström.

Kollekt: Kyrkans utlandshjälp.

Födelsedagsfest i Mikaelsgården för dem som firat jämn födelsedag under året.