Nyårsbön

ti 31.12 kl. 19.00 - 20.00
Sankt Mikaels kyrka

Nyårsbön i Finströms kyrka

Nyårsafton

Vårt liv är i Guds hand

Nyårsbön Jon Lindeman, Josefin Sundström, Knut Grüssner.

Kollekt: Kyrkans utlandshjälp.