Julbön för hela familjen

ti 24.12 kl. 11.00 - 11.45
Sankt Mikaels kyrka

Julbön för hela familjen

Julafton

Löftena uppfylls

Julbön för hela familjen

Ingrid Björkskog, Johanna Evenson, Barnkören.

Kollekt: Kyrkans utlandshjälp.