Högmässa

sö 8.12 kl. 11.00 - 12.00
Sankt Görans Kyrka

Högmässa i Geta kyrka

Andra söndagen i advent - Högmässa
Tema: Din konung kommer i härlighet
Medverakande: Alexandra Äng, Johanna Evenson.

Kollekt: Kyrkans utlandshjälp.