Mässa på Hemgården

sö 3.11 kl. 15.00 - kl. 16.00

Hemgården, Geta

Mässa på Hemgården, Geta

Tjugoförsta söndagen efter pingst
Jesu sändebud
Mässa i Rosengård i Geta
Jon Lindeman, Johanna Evenson.

Vi tänder ljus till minne av dem som dött under året.

Kollekt: Helsingfors diakonissanstalt.


Se också

sö 24.11 kl. 11.00 -12.00

Sankt Görans Kyrka

Högmässa

Högmässa i Geta kyrka
sö 24.11 kl. 19.00 -20.00

Sankt Mikaels kyrka

Mässa med sånger från Taizé

Mässa med sånger från Taizé
sö 1.12 kl. 11.00 -12.00

Mikaelsgården, Sankt Mikaels kyrka

Högmässa och adventsfest

Högmässa och adventsfest