Diakoni

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om människan i livets olika situationer, att gå ett stycke med på vägen. Diakonin ger stöd och hjälp när livet bjuder på motstånd, genom samtal, ekonomiskt stöd, hjälper till med kontakten till olika instanser m.m.

Diakon Maria Sjölund är certifierad handledare i Sorgberbetning.

Kontakta församlingens diakon Maria Sjölund 0457 3613463 och boka tid för samtal. Det är gratis och diakonen har tystnadsplikt.

Insamlingen Gemensamt Ansvars video

YouTube-video

Insamlingen Gemensamt Ansvar

I Finström-Geta församling jobbar vi för insamlingen Gemensamt Ansvar som mest intensivt under mars månad. Då säljer vi våfflor i Godby och Geta utanför de lokaka butikerna, samt ordnar kyrkluncher med program och lotteri. En stor del av arbetet görs av frivilliga och ingredienserna skänks av butiker och privatpersoner.

Vill du vara med i arbetsgemenskapen och göra skillnadad för medmänniskor i nöd, kontakta insamlingsledare Maria Sjölund, 0456 3613463.

Vad är sorg?

Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust av något slag. Sorg är alla de ofta motstridiga tankar och känslor som våra förluster väcker inom oss. Hur förlusten upplevs är individuellt, men dödsfall och skilsmässor är ofta smärtsamma. Sorgereaktioner kan dock utlösas av en rad olika förluster och förändringar som t.ex. separationer, övergrepp av av olika slag, relationsproblematik, egen eller annans sjukdom, att förlora ett husdjur eller att livet inte blev som man hade tänkt sig.

Programmet för sorgbarbetning™ är en kurs i hur man bearbetar och förlöser sin sorg efter dödsfall, separationer och andra förluster så att du åter kan delta helt och fullt i livet. Under kursen genomför den sörjande sitt eget sorgearbete. Kursledaren ger instruktioner, men det är kursdeltagaren som gör arbetet. Man kan göra detta individuellt eller i grupp om det finns tillräckligt många som vill delta.

Copyright © Svenska Institutet för Sorgberabetning