Församlingen söker kantor

27.9.2018 12.48

Finström-Geta församling söker en kantor för att ansvara för musiken i Finströms och Geta kyrka samt leda församlingens körer. 

Behörig för tjänsten är den som avlagt av biskopsmötet godkänd examen (c-kantor) eller motsvarande. 

Tillträde under våren enligt överrenskommelse.

Lönegrupp 503.  

Närmare upplysningar fås av kyrkoherde Jon Lindeman.

Sista ansökningsdagen är 31.10. 

Skicka ansökan samt intyg till pastorskansliet, märke "Kantor". 

« Till nyhetslistan