Verksamhet för ungdomar

Finström-Geta församling är en av aktörerna i Ålands Unga Kyrka. Tillsammans med de övriga församlingarna på Åland (förutom Mariehamn) ordnas hjälpledarutbildning och Ungkväll för de som blivit konfirmerade och äldre ungdomar. Läs mer på Ålands Unga Kyrkas facebooksida. Från församlingens sida medverkar Ingrid Björkskog som en av ledarna i Ålands unga kyrka.

 

Ålands Unga Kyrka

I samarbete med de andra församlingar på Åland arrangerar vi regelbundet resor, ungdomskvällar, gudstjänster och helger för ungdomar. Mer information fås av Ingrid Björkskog, 0400614839 eller ingrid.bjorkskog@evl.fi

Hjälpledarutbildning

För konfirmerade ungdomar erbjuder församlingen en hjälpledarutbildning som ger möjlighet att få jobba på läger, på skibadagar och som klubbledare. Utbildningen består av 5 helger och innehåller undervisning i ledarskap, psykologi, bibelkunskap, samtalsmetodik, pyssel, lekar och första hjälp.