Geta projektkör

Inför jul och påsk ordnas en projektkör i Geta. För mer information se församlingsinfon eller evenemangskalendern.