Geta projektkör

Inför jul och påsk ordnas en projektkör i Geta. Inför julen 2018 leds projektkören av Roger Syrén. Kören övar tisdagar kl. 19 i Geta församlingshem.