Dramatiska kören

Församlingens ungdomskör. En mera krävande kör där vi sjunger allt utantill och gör musikaliska dramatiseringar. Från 13 år och uppåt. 

Vi deltar ibland i högmässor.

 

Övningar

Torsdagar kl. 17.30-19.15 i Mikaelsgården