Adventsfest med missionsbasar

sö 2.12 kl. 11.00

Adventsfest med missionsbasar Mikaelsgården

Adventsfest med gröt, missionsbasar, barnkör

Högmässa

Adventsfest med gröt och smörgås

Barnkören sjunger

Försäljning av bakverk, handarbeten, grönsaker, äppel m.m

Lotteri

Allt till förmån för Fadderarbetet i Senegal och Finlands Sjömanskyrka