Missionsauktion i Geta församlingshem

fr 30.11 kl. 18.00

Missionsauktion i Geta församlingshem Geta församlingshem

Missionsauktion till förmån för Fadderarbetet i Senegal och Finlands Sjömanskyrka

kl 18 serveras gröt

kl 19 Autkion av bakverk, kärvar, kransar m.m Servering och lotteri. Rainer Kronstan mäklar. Geta julkör sjunger