Högmässa

sö 21.10 kl. 11.00 - kl. 12.00

Sankt Mikaels kyrka

Högmässa i Finströms kyrka

Reformationsdagen firas högmässa i Finströms kyrka. Tema är trons grund. 

Kollekt: Svenska lutherska evangelieföreningens missionsarbete

Medverkande: Jon Lindeman, John-Adam Sjölund, Maria Sjölund och Ingrid Björkskog. 

Kantor John-Adam Sjölund slutar sin tjänst i församlingen efter tio år. Efter mässan kaffe i Mikaelsgården då vi tackar honom.