Mässa med sånger från Taize

sö 14.10 kl. 19.00 - kl. 19.45

Sankt Mikaels kyrka

Mässa med sånger från Taize ordnas i Finströms kyrka

Tjugoförsta söndagen efter pingst ordnas det mässa med sånger från Taizé i Finströms kyrka.

Tema: Jesu sändebud

Kollekt: stiftsgården Lärkkulla

Medverkande: Jon Lindeman och Kaj-Gustav Sandholm