Högmässa

sö 14.10 kl. 11.00 - kl. 12.00

Sankt Görans Kyrka

Högmässa i Geta kyrka

Tjugoförsta söndagen efter pingst firas högmässa i Geta kyrka.

Tema: Jesu sändebud

Kollekt: Stiftsgården Lärkkulla

Medverkande: Jon Lindeman, Kaj-Gustav Sandholm, Ingrid Björkskog samt hjälpledare.