Gudstjänst

sö 16.9 kl. 14.00 - kl. 15.00

Matts-Jans i Svartsmara

Gudstjänst vid Matts-Jans i Svartsmara

Sjuttonde söndagen efter pingst ordnas en gudstjänst vid Matts-Jans i Svartsmara. 

Tema: Jesus ger liv

Medverkande: Alexandra Äng, John-Adam Sjölund.

Kollekt: Sjömanskyrkan